Vaccinaties

Rijksvaccinatie Programma - Met vernieuwde informatie en filmpjes, veel informatie over ziektes, bijwerkingen, vaccinatiegraad etc.
• Bijwerkingencentrum Lareb - informatie over gemelde bijwerkingen.
• NVKP (Nederlandse Vereniging van Kritisch Prikken - en hun boek "Ziekte & Vaccins nader bekeken"
• Boek Vaccinaties doorgeprikt door o.a. Ciska Buis

Informatie en/of extra vaccinatie consult aanvragen bij het consultatiebureau
 Extra vragen over het Rijksvaccinatieprogramma, vragen over stoffen in het vaccin of willen een aangepast programma binnen het Rijksvaccinatieprogramma (RPV)? Bijvoorbeeld later starten met vaccineren, langere tijd tussen vaccinaties of vaccinaties splitsen.
Er kan een extra afspraak gemaakt worden bij de jeugdarts of de verpleegkundige van het eigen consultatiebureau om de mogelijkheden te bespreken en een vaccinatieplan opstellen.Complementaire mogelijkheden rondom vaccinaties
Veel ouders vinden het gevoelsmatig prettig om hun kind complementair te ondersteunen rondom een vaccinatie. Helaas is hierover weinig eenduidigheid. Alleen al binnen de homeopathie zijn er veel verschillende visies en adviezen afhankelijk van de homeopaat die je raadpleegt. Kies een zorgverlener die minimaal HBO geschoold is en veel kennis en ervaring heeft m.b.t kinderen en vaccinaties.  En voel goed of deze manier van ondersteuning en zo ja op welke manier het beste bij jullie en je kind past.
-      Voor de mogelijkheden rondom het ondersteunen en voorbereiden van het lichaam op vaccinaties kun je informatie inwinnen bij een homeopaat. Deze kan homeopathische korrels voorschrijven die je aan je baby/kind kan geven ter ondersteuning voor, tijdens en na vaccinatie.

-      Het ontstoren na vaccinaties kan bij een complementair arts, bio resonantietherapeut , mesoloog of homeopaat. Laat je goed informeren wat de mogelijkheden zijn en hoe dit werkt en wat de evt. bijwerkingen kunnen zijn.

 

Homeopathische profylaxe
Dit staat ook wel bekend als homeopathisch vaccineren, maar werkt heel anders en is niet vergelijkbaar met vaccineren.
Het lichaam bouwt namelijk geen antistoffen op maar wordt energetisch voorbereid en ondersteund, zodat het zelf antistoffen kan gaan aanmaken zodra het besmet wordt met een ziekte.

Er is momenteel veel weerstand tegen homeopathische profylaxe omdat het niet wetenschappelijk aantoonbaar is dat het werkt. Men heeft de indruk dat het een schijnveiligheid biedt en kinderen niet daadwerkelijk beschermt. Vanuit de homeopathie wordt aangegeven dat de ervaring leert dat het bewijs en effectiviteit er wel is. Meer informatie is te vinden op deze website: https://freeandhealthychildren.org/

 

Tips als je besluit om niet of later te vaccineren

 -      Verdiep je goed in de verschillende symptomen van diverse ziekten, zodat je deze in een vroeg stadium herkent als je kind ziek wordt

-      Informeer je huisarts als je niet of anders wil vaccineren, zodat hij ook alert kan zijn bij klachten/symptomen bij ziekte (veel huisartsen zijn niet meer alert op bijvoorbeeld mazelen)

-      Overweeg een briefje in je portemonnee te doen dat je kind niet is gevaccineerd, zodat deze bij een ernstig ongeluk indien nodig een tentanus vaccinatie kan krijgen.

-      Boek: Leven zonder vaccinatiesNoor Prent Tineke Schaper
Bevorder weerstand, begeleid ziekte
Hierin wordt o.a beschreven wat je kunt doen om gezondheid van je kind te bevorderen als je kiest voor niet of later wilt vaccineren en beschrijft ervaringsverhalen van andere ouders.

Vaccinatievoorlichting Natuurlijk Consultatiebureau Breda
Deze voorlichting is bedoeld voor (aanstaande) ouders die meer willen weten over het Rijksvaccinatieprogramma en vragen of twijfels over vaccinaties hebben. Zodat ze weloverwogen een keuze kunnen maken.

Locatie: Natuurlijk Consultatiebureau Hooghout 130 4817 EE Breda 
Graag aanmelden via:

https://www.jongjgz.nl/infoavondvaccineren