**Natuurlijke Ouders Breda is geen onderdeel van het Natuurlijke Consultatiebureau. Wij bieden enkel de informatie aan. Voor vragen over het CB of vaccinaties, bel naar de klantenservice van Jong JGZ: 088-1239926**

Het Natuurlijk Consultatiebureau Breda


Jong JGZ heeft op locatie Hooghout 130 in Breda een Natuurlijk Consultatiebureau. Welke aansluit bij de wens van ouders om vanuit een holistische visie naar het kind/gezin te kijken. Daarnaast geven we complementaire (aanvullende) adviezen en gaan we in gesprek met ouders over complementaire zorg aan gezonde kinderen als zij dit wensen.

Het uitgangspunt blijft het basispakket jeugdgezondheidszorg; het Natuurlijk Consultatiebureau  is onderdeel van het regulier consultatiebureau. 
Onze benadering kent 3 pijlers:

  1. Er is sprake van een gelijkwaardige professional-cliëntrelatie waarin de ouder en het kind centraal staan en de arts/verpleegkundige meer als ondersteunende coach functioneert.
  2. De ouders hebben een actieve rol in het welbevinden van het kind en zijn/haar groei, ontwikkeling en veilig opgroeien. Hierbij worden naast de lichamelijke aspecten ook de andere aspecten van het kind en gezin betrokken.
  3. Reguliere adviezen worden, waar mogelijk en wenselijk, gecombineerd met evidence-based complementaire adviezen.

Complementaire zorg/behandeling
We verwijzen vanuit het Natuurlijk Consultatiebureau niet naar complementaire professionals. We sluiten wel aan bij de vraag van ouders en geven informatie over de mogelijkheden van complementaire zorg en waarop te letten. 

Aanmelden
Het Natuurlijk Consultatiebureau is onderdeel van Jong JGZ en gratis toegankelijk voor ouders woonachtig in de gemeente Breda. Ouders kunnen zich aanmelden via het emailadres: contact@jongjgz.nl o.v.v. naam kind, geboortedatum kind en telefoonnummer.
De verpleegkundige van het Natuurlijk CB neemt hierna telefonisch contact op met de ouders om meer informatie te geven en de aanmelding te bevestigen. Aanmelding in de kraamweek heeft de voorkeur, omdat wij uw aanmelding administratief pas kunnen verwerken na de geboorte van je kind en de verpleegkundige van het consultatiebureau dan tijdig een intake en afspraken voor het Natuurlijk Consultatiebureau met u kan inplannen.
 
Contact
Voor inhoudelijke vragen of het verzetten van afspraken kunnen ouders dezelfde route volgen als bij het regulier consultatiebureau. Wel graag duidelijk benoemen/vermelden dat het een vraag/ verzetten van afspraak voor het Natuurlijk CB betreft.
Het Natuurlijk Consultatiebureau is voor u gratis. Help ons de JGZ betaalbaar te houden voor de gemeente en verzet uw afspraak alleen in uitzonderlijke gevallen en bij voorkeur 2 dagen van tevoren. Bij tijdige afmelding kan er nog een ander kind op de vrijgekomen tijd ingepland worden. Als u op de afgesproken tijd niet komt en wij hebben niets van u vernomen, zullen wij contact met u opnemen voor een nieuwe afspraak.

  • Klantenservice van Jong JGZ: 088-1239926 
  • Email: 
  • www.MKIB.nl

Bij inhoudelijke vragen belt de jeugdverpleegkundige van het Natuurlijk CB je binnen 1 week terug (bij nieuwe zuigelingen z.s.m.) 

Inloopspreekuur
Ouders kunnen voor het wegen van hun kind ook terecht tijdens andere reguliere inloopspreekuren van jeugdgezondheidszorg West-Brabant in de gemeente Breda. Ouders kunnen dan aan de assistente vragen om hun inhoudelijke vragen door te geven aan de jeugdverpleegkundige van het Natuurlijk CB; zij belt ouders dan terug.

Natuurlijk spreekuur
Afspraken en contactmomenten op het consultatiebureau zoveel mogelijk ingepland in de spreekuren van het Natuurlijk Consultatiebureau Hooghout.

 

Groepsconsult 
Het groepsconsult is een bijeenkomst voor een kleine groep ouders met hun baby. Het doel van het groepsconsult is het uitwisselen van ervaringen. Veel ouders beschikken over kennis, ervaringen en/of vaardigheden die ook voor andere ouders relevant kunnen zijn. De onderwerpen die besproken worden, zijn afhankelijk van de informatiebehoefte van ouders. 
We bieden 1x per maand op vrijdag groepsconsulten aan voor het Natuurlijk CB. Deze zijn vergelijkbaar met de reguliere groepsconsulten, maar worden aangevuld met complementaire adviezen als dit aansluit bij de vraag van ouders. Daarnaast is het prettig dat ouders andere ouders met een natuurlijke visie kunnen ontmoeten

Locatie
Hooghout 130
4817 EE Breda